Mănăstirea ortodoxă grecească "Acoperământul Maicii Domnului" din Austria

© www.orthodoxes-kloster-maria-schutz.at 

Mănăstirea ortodoxă grecească

"Acoperământul Maicii Domnului"

din Austria

Sfinții ocrotitori

Acoperământul Maicii Domnului Zi    de    prăznuire:    1    octombrie.     Hramul    mănăstirii    noastre    Acoperământul    Maicii    Domnului reprezintă   o   punte   către   Constantinopol.   Această   sărbătoare   își   are   originea   în   viziunea   pe   care Sf.   Andrei   cel   nebun   pentru   Hristos   a   avut-o   în   timpul   unei   privegheri   săvârșite   în   sfânta   biserică din   Vlaherne.   Maica   Domnului   s-a   arătat   în   văzduh   ca   stând   înaintea   poporului   drept-credincios promițând   să-l   ocrotească.   De   aceea   încredințăm   mănăstirea   noastră   Sfântului   și   Cinstitului   ei Acoperământ.   Ca   semn   al   binecuvântării   Preacuratei   Maici   stă   sfânta   ei   icoana   „Portăriţa”,   care este    cinstită    în    mănăstirea    noastră    ca    ctitoră    și    ocrotitoare.    Praznicul    acestei    icoane    este sărbătorit anual în lunea Paştilor.
Sfântul Paisie Aghioritul şi Sf. Arsenie Capadocianul Zi   de   prăznuire:   Sf.   Paisie   12   iulie,   Sf.   Arsenie   10   noiembrie .    Pe   data   de   12   iulie   sărbătorim   al doilea   hram   al   mănăstirii   noastre   închinat   sfântului   părinte   Paisie   de   la   Sf.   Munte   Athos.   Acesta este   unul   dintre   întemeietorii   mănăstirii   de   metanie   din   Grecia,   cea   care   a   întemeiat   la   rândul   ei mănăstirea   noastră.   În   mijlocirea   Sf.   Paisie   Aghioritul   îşi   pune   nădejdea   şi   obştea   acestei   noi   vatre monahale.   Totodată   Sf.   Paisie   Aghioritul   este   un   model   pentru   călugări,   atât   în   cuvânt,   cât   şi   în faptă,   precum   şi   un   impuls   de   a   înainta   pe   drumul   nevoinţei   monahale.   Sf.   Paisie   a   fost   botezat de   către   Sf.   Arsenie   Capadocianul,   ei   fiind   totodată   şi   rude   de   sânge.   Sf.   Arsenie   este   sfântul ocrotitor   al   mănăstirii   noastre   de   metanie,   ajutându-o   mereu   prin   rugăciunile   sale   în   suferinţe   şi nevoi. Aceluiași grabnic ajutor ne încredem şi noi, obştea acestei mănăstiri.
Sfântul Ierarh Liborie din Le Mans Zi   de   prăznuire:   23   iulie.   Sfântul   Ierarh   Liborie   este   sfântul   ocrotitor   atât   al   celor   chemaţi   spre monahism,   cât   şi   al   fraţilor   nou-veniţi   spre   a   îmbrăca   schima   îngerească.   Întrucât   a   mijlocit   pe cale   minunată   înaintea   Tronului   Dumnezeiesc   ca   în   această   mănăstire   să   fie   trimiși   noi   cătutători de   viaţă   monahală,   Sf.   Liborie   a   devenit   sfântul   ocrotitor   al   acestora.   Din   acest   motiv   o   delegaţie   a mănăstirii   călătoreşte   anual   de   ziua   prăznuirii   sale   în   pelerinaj   la   Panderborn   spre   a-i   aduce recunoştinţă   şi   a   cinsti   sfintele   sale   moaşte.   O   părticică   din   acestea   se   găseşte   şi   în   sfânta   noastră mănăstire. Sf. Liborie roagă-te lui Dumnezeu pentru cei chemaţi spre monahism.
Sfântul Apostol Andrei cel Întâi-chemat Zi   de   prăznuire:   30   noiembrie.    Ca   sfânt   protector   al   localităţii   St.   Andrä   am   Zicksee   în   care mănăstirea   noastră   va   fi   ridicată,   îl   prăznuim   pe   Sf.   Andrei,   de   asemenea,   şi   ca   sfânt   ocrotitor   al mănăstirii noastre.
Sfântul Ierarh Martin din Tour Ziua   de   prăznuire:   11   noiembrie.    Întrucât   Sfântul   Ierarh   Martin   a   fost   născut   în   orașul   Stein   am Anger    situat    la    capătul    vestic    al    Câmpiei    panonice,    acesta    a    fost    numit    ca    sfânt    patron    al Burgenland-ului,   regiune   în   care   mănăstirea   noastră   se   găsește.   Din   acest   motiv   este   lesne   de înțeles   faptul   că   acest   sfânt   al   locului   trebuie   să   se   regăsească   și   printre   sfinții   noștri   ocrotitori   ai mănăstirii.   Mai   cu   seamă   îi   datorăm   această   cinste   dat   fiind   faptul   că   în   mănăstirea   noastră odihnesc o părticică din sfintele sale moaște.
Sfinții Noi Martiri Rafail, Irina și Nicolae și cei dimpreună cu ei Zi   de   prăznuire:   Marțea   din   Săptămâna   Luminată   și   3   iulie   (aflarea   moaștelor   Sf.   Rafail).   Dintre   sfinții   cei   mai   cinstiți   de   după   căderea   Constantinopolului   (1453)   fac   parte   și   sfinții   Rafail, Nicolae    și    Irina.    Icoana    acestora    poate    fi    întâlnită    în    aproximativ    toate    bisericile    din    Grecia. Mănăstirea    noastră    își    dorește    să-i    cinstească    îndeosebi    pe    acești    trei    noi    sfinți    martiri    și mărturisitori,    mai    cu    seama    dat    fiind    faptul    că    aceștia    au    contribuit    în    mod    special    la concretizarea acestei mănăstiri.
Sfinții ocrotitori ai mănăstirii „Acoperământul Maicii Domnului“