Mănăstirea ortodoxă grecească "Acoperământul Maicii Domnului" din Austria

© www.orthodoxes-kloster-maria-schutz.at 

Mănăstirea ortodoxă grecească

"Acoperământul Maicii Domnului"

din Austria

Actual

Seite:
1
2
Sfinţirea noii capele Sf. Ap. Bartolomeu Data   de   11   iulie   a   însemnat   în   cele   din   urmă   finalul   lucrărilor de    renovare.    După    patru    săptămâni    intensive    de    muncă, mitropolitul    grec    al    Austriei    Arsenie    a    binecuvântat    noua noastră   capelă   în   care   va   fi   slujită   de   acum   Sf.   Liturghie.   În acest   moment   doar   chiliile   monahilor   mai   necesită   anumite îmbunătățiri.   Alături   de   numeroși   credincioși   şi   locuitori   ai satului   St.   Andrä   am   Zicksee   ,   Înaltpreasfinţia   Sa   Arsenie   a slujit   Sf.   Liturghie   în   noua   noastră   capelă   însoțit   de   un   sobor format   din   șase   preoți   şi   doi   diaconi.   Printre   părinţii   slujitorii s-a    numărat    şi    cuviosul    părinte    Teoclit,    stareţul    mănăstirii noastre de origine Sf. Arsenie Capadocianul din Grecia.   În      închieiere      a      avut      loc      slujba      agheasmei      mici      şi binecuvântarea capelei. De asemenea şi dl. primar Goldenitsch a rostit câteva cuvinte cu ocazia sfinţirii noii capele. Cu   această   ocazie   obştea   mănăstirii   noastre   doreşte   să   mulţumească   tuturor prietenilor    şi    voluntarilor    care    ne-au    ajutat    sau    susţinut,    şi    fără    de    care sfinţirea   acestui   locaş   nu   ar   fi   fost   posibilă.   Atât   părintele   nostru   Mitropolit Arsenie     cât     şi     cuviosul     părinte     stareţ     Paisie     i-au     mulţumit     îndeosebi Patriarhului       Ecumenic       Bartolomeu       I       pentru       întraga       bunăvoinţă, binecuvântare şi ajutorul material acordat. Noua   capelă   şi   chilia   Sf.   Ap.   Bartolomeu se    găsesc    în    localitatea    St.    Andrä    am Zicksee      (7161),      Bahngasse      39,      nu departe     de     parcela     pe     care     va     fi construită viitoarea mănăstire.                                                                               Părintele stareţ Teoclit slujind Liturghia duminicală Vă aşteptăm oricând în vizită!
Slujbă de rasoforie Pe   data   de   11   iulie,   cu   ocazia   binecuvântării   noii   noastre capele,   am   avut   marea   bucurie   de   a   primi   un   nou   călugăr în mijlocul micuței noastre vatre monahale. Fratele   nostru   Claudiu   a   fost   tuns   în   treapta   rasoforiei   de către    cuviosul    nostru    părinte    stareț    Paisie    în    prezența Înaltpreasfinţiei      Sale      Părintele      Mitropolit      Arsenie      al Austriei. Noul     nostru     rasofor     poartă     acum     numele     de     părintele Bartolomeu,   iar   începând   cu   această   toamnă   va   putea   să-şi reia     studiile     doctorale     în     Viena.     Fie     ca     Dumnezeu     să-l binecuvinteze şi să-l ocrotească. Starețul   Teoclit,   părintele   Bartolomeu,   părintele   stareţ   Paisie,   Dimitrios, părintele   Arsenie,   părintele   Teoclit,   părintele   Rafael,   Maximilian   (de   la stânga spre dreapta).
Hramul Sfintei Mănăstiri Acoperământul Maicii Domnului a Sf. Paisie Aghioritul 11 Iulie 05:00       Utrenie 07:00       Sf. Liturghie 17:00       Vecernia Mare cu Litie 12 Iulie – Prăznuirea Sf. Paisie Atonitul 06:00       Utrenie 08:30       Sf. Liturghie (săvârșită împreună cu oaspeții mănăstirii) 17:00       Vecernia Mare 13 Iulie 05:00       Utreni 07:00       Sf. Liturghie
Canon de Rugăciune în Cinstea Maicii Domnului – Luna August Conform    Tradiției    Bisericii    Ortodoxe    luna    August    este    închinată    sărbătorilor    Maicii    Domnului.    Pe parcursul   acesteia   în   mănăstirea   noastră   se   va   citi   zilnic   Paraclisul   Născătoarei-de-Dumnezu   după   cum urmează: Program pentru luna August: 17:00: Vecernie unită cu Paraclisul Maicii Domnului (cu excepțiile de mai jos*) *Paraclisul   nu   va   fi   slujit   în   următoarele   zile:    14-15   August,   23-24   August,   28-29   August,   30-31   August,   precum sâmbetele și duminicile. ATENȚIE! Pe data de 20 August nu se slujbește Sf. Liturghie, iar mănăstirea va fi închisă!!! Luna   August   es   marcată   de   două   sărbători   importante   închinate   Maicii   Domnului:   Adormirea   Maicii   Domnului (15   August)   și   Brâul   Maicii   Domnului   (31   August) .   Din   acest   motiv   se   vor   afla   scoase   la   închinare   în   capela noastră,   pe   parcursul   întregii   luni,   cele   mai   de   preț   relicve   ale   mănăstirii   noastre,   anume:   O   părticică   din   Vălul Maicii Domnului, respectiv una din Brâul Maicii Domnului. Programul slujbelor pentru Sărbătoarea Adormirii Maicii Domnului 14 August      17:00 – Vecernia Mare 15 August       06:00 – Utrenia                  08:30 – Sf. Liturghie Programul slujbelor pentru Brâul Maicii Domnului 30 August      17:00 – Vecernia Mare 31 August      06:00 – Utrenie                 08:30 – Sf. Liturghie                 17:00 – Ultimul Paraclis al Maicii Domnului Vă invităm și vă așteptăm cu drag! + Starețul Paisie împreună cu obștea
30 Noiembrie, 8:30 - Sf. Liturghie 11:15 - Cinstirea Unei părticele din Moaștele Sf. Ap. Andrei