Mănăstirea ortodoxă grecească "Acoperământul Maicii Domnului" din Austria

© www.orthodoxes-kloster-maria-schutz.at 

Mănăstirea ortodoxă grecească

"Acoperământul Maicii Domnului"

din Austria

Actual

Tundere în Schima Mică (26 ianuarie)                               În   data   de   26   ianuarie   a   avut   loc   slujba   de   tundere   în   schima   mică   a   părintelui nostru   Arsenie,   în   prezența   Înaltprea   Sfințitului   Arsenie,   Mitropolit   al   Austriei   și   Exharh   al Ungariei.                                     În   cuvântul   de   învățătură   rostit   de   către   Înaltprea   Sfinția   Sa,   Mitropolit   Arsenie   a accentuat    faptul    că    neascultarea    protopărinţilor    noștri    Adam    și    Eva    a    condus    la pierderea   raiului,   pe   care   însă   monahul   îl   poate   recâștiga   doar   prin   ascultare.   Astfel, gândul   exprimat   de   către   Înaltprea   Sfinția   Sa   noului   monah   Arsenie   este   de   a   continua călătoria   de-a   lungul   acestui   drum   al   îndumnezeirii   (Predica   va   fi   postată   pe   canalul nostru de Youtube).                         În   cuvântarea   de   mulţumire   de   la   finele   slujbei   de   călugărie,   părintelui   stareţ                 Paisie   a   amintit   faptul   că   ascultărea   joacă   un   rol   important   nu   doar   în   cadrele   mănăstirii, ci   ea   străbate   de   la   un   capăt   la   altul   întreaga   viaţă   a   bisericii.   Este   adevărat   faptul   mănăstirea   reprezintă   în   sine   o   familie   duhovnicească,   însă   aceasta   este   încorporată   în marea   familie   a   Bisericii.   După   același   model   de   ascultare   al   monahului   faţă   de   stareț,   la   rândul   ei   mănăstirea   ascultă   şi ea   faţă   de   părintele   spiritual   al   întregii   episcopii,   anume   episcopul   locului.   În   acest   sens,   în   fiecare   dimineață   la   slujba miezonopticii   întreaga   obște   a   mănăstirii   rostește   împreună   rugăciunea   inimii   atât   pentru   patriarh,   cât   şi   pentru mitropolit   dimpreună   cu   întregul   popor   pe   care   aceștia   îl   păstoresc.   Părintele   stareț   a   mai   adus   totodată   mulțumiri Mitropolitului Arsenie și pentru dragostea sa concretă faţă de obştea acestei mănăstirii. Sosirea moaştelor ale sfinţilor martiri călugări din Ierusalim (26 ianuarie) Părintele Stareţ Paisie aşteptând Sfintele Moaşte la poarta mănăstirii    Cu   ocazia   tunderii   în   schima   mică   a   părintelui   nostru   Arsenie   am   primit   prin   intermediul   Înaltprea   Sfinţiei   Sale Arsenie   o   părticică   din   moaștele   sfinților   martiri   călugări   din   Ierusalim   (sec.   VI)   care   de   acum   vor   fi   păstrate   şi   cinstite   în mănăstirea    noastră.    Acestea    reprezintă    un    dar    de    mult    preț    făcut    mănăstirii    noastre    de    către    Înalt    Preasfințitul Bartolomeu,   Patriarhul   Constantinopolului.   Cu   mare   bucurie   și   emoție   au   fost   primite   aceste   sfinte   moaște   de   către părinții călugări. Fie ca aceşti sfinţi să ne ocrotească atât pe noi, cât şi pe toţi închinătorii acestei sfinte mănăstiri.                                     Mitropolitul   nostru   a   mai   adus   cu   sine   şi   o   veche,   respectiv valoroasă   icoană   a   Adormirii   Maicii   Domnului   pe   care   a   închinat- o   mănăstirii   ca   dar   personal.   Obştea   mănăstirii   noastre   aduce mulțumiri   pentru   toată   dragostea   părintească   arătată   mănăstirii noastre     atât     Înaltprea     Sfinţei     Sale     Bartolomeu,     Patriarhul Constantinopolului,     cât     şi     Înaltprea     Sfinţiei     Sale     Arsenie, Mitropolitul Austriei şi Exarh al Ungariei.                      Icoana Adormirii Maicii Domnului Mitropolitul Arsenie îi predă părintelui stareţ Paisie racla cu sfintele moaşte               Părticica din moaștele sfinților martiri călugări din Ierusalim (sec. VI) Părticica din moaștele sfinților martiri călugări din Ierusalim
Prima vizită a părintelui nostru stareţ la mănăstirea de metanie  Sf. Arsenie Capadocianul din Grecia Prima   vizită   a   părintelui   stareţ   Paisie   în   mănăstirea de    metanie    Sf.    Arsenie    Capadocianul    din    Grecia (Halkidiki)      a   avut   loc   cu   ocazia   sărbătorii   zilei   de nume   a   părintelui   stareţ   Teoclit   (26   februarie).   Este prima    vizită    de    acest    fel    de    la    întemeierea    noii mănăstiri   Acoperământul   Maicii   Domnului ”   a   Sf. Paisie   Aghioritul,   ocazie   cu   care   părintele   stareţ   s-a reîntâlnit   atât   cu   obştea   mănăstirii   de   metanie,   cât şi cu părintele său duhovnicesc Gheronta    Teoclit.    La    slujba    vecerniei    părintele    stareţ    Paisie    a    primit cinstea   de   a   şedea   pe   tronul   arhieresc   din   biserica   mănăstirii.   Revederea   a fost   una   întru   totul   frumoasă,   iar   părinţii   de   la   mănăstire   au   promis   faptul că ne vor fi pe mai departe alături în rugăciune.
                    Hirotonia întru diacon a părintelui Arsenie Duminică,   28   februarie,   Preasfințitul   Părinte   şi   Mitropolit   Arsenie,   în   sobor   de diaconi   şi   preoţi,   a   oficiat   Dumnezeiasca   Liturghie   în   cadrele   căreia   a   avut   loc hirotonirea    întru    treapta    de    diacon    a    părintelui    nostru    Arsenie.    La    acest eveniment   a   fost   prezent   şi   Gheronta   Teclit,   stareţul   mănăstirii   de   metanie   din Grecia,   pe   care   am   avut   ocazia   de   a-l   găzdui   pe   perioada   mai   multor   zile   la mănăstirea   noastră.   În   predica   rostită   la   Sfânta   Liturghie,   Preasfințitul   Arsenie   a accentuat   faptul   că   un   slujitor   al   lui   Dumnezeu   trebuie   să   stea   departe   fată   de orice    fel    de    judecare    a    aproapelui,    considerându-se    pe    el    ca    fiind    cel    dintâi păcătos.      De      asemenea,      Preasfințitul Arsenie     a     adus     mulțumiri     Părintelui Patriarh     Bartolomeu     din     Constantinopol     pentru     întreaga     grijă     arătată mănăstirii   noastre.   În   cuvântarea   sa   de   mulțumire   părintele   diacon   Arsenie   a mulțumit    celor    doi    stareți    Paisie,    respectiv    Teoclit,    pentru    întreg    sprijinul duhovnicesc   acordat.   Finalul   cuvântării   a   fost   consacrat   mulțumirilor   aduse părinților    după    trup    pentru    întreaga    lor    osteneală.    Fie    că    Dumnezeu    să-l binecuvinteze   pe   părintele   nostru   Arsenie   şi   să-l   sfinţească   pe   noul   drum   al diaconiei. Vrednic este!!!                           Pr. Arsenie este   hirotesit ca  ipodiacon                Ritul tunderii de la hirotonie simbolizează oferirea celui tuns lui Dumnezeu Pr. Arsenie este condus de ambii părinți stareți în jurul Sfântului Altar Noul Ierodiacon Arsenie este îmbrăcat de către Mitropolitul Arsenie Mitropolitul Arsenie (centru), împreună cu cei doi părinți stareți Paisie și Teoclit, noul ierodiacon Arsenie, dimpreună cu soborul de preoți și slujitori
Seite:
1
2